Peter Zatlukal
01-04-16 234 Zásahy

Predám ornú pôdu kataster Skalica , lokalita Dlhé pole, smer na Zlatnícku dolinu, rozloha 5583 m2

Telefón: 0903023676


Hľadanie

Zdieľať